top of page
Lisans İşlemleri

Gökova Yat Kulübü Üyelik Şartları

Değerli Deniz severler,

Kulübümüze üye olmak için gereken detaylı her türlü bilgiyi 0531 974 87 06 numaralı telefondan alabilirsiniz. Sizlere üyelikle ilgili fikir vermesi açısından aşağıdaki bilgiler dikkatinize sunulmuştur. Detaylı bilgiler için Tüzük veya yetkililere başvurmak gereklidir.

Kulübe üye olmak için giriş aidatları 

Asıl Üye:
15 TL.


Üyelik Başvurusunda İstenen Evraklar
a)18 yaşını doldurmuş, medeni haklarını kullanmaya ehil olan tüzükte öngörülen amaca katkıda bulunabilecek yetenek ve niteliklere sahip  olan her kişi Kulübe üye olabilir.
b)İkamet Belgesi
c)Nüfus Cüzdanı Sureti
d)6 adet fotoğraf (Aslı)
e)Adli sicil belgesi (Sabıka kaydı – son 6 ayda alınmış)
f)Üye Giriş Başvuru Formu 
g)Üye Beyannamesi
h)Albüm Formu
i)Adayın dernekte iki asıl üye tarafından yazılı olarak Yönetim Kurulu’na takdim edilmesi

Ancak ;
a)Ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkum olan kişiler
b)Yüz kızartıcı suçlardan yahut bu Kanunla yasaklanan dernekleri kurmak ve idare etmek suçlarından birinden kesin olarak hüküm giymiş olan kişiler
c)Dernekler Yasasında yer alan sınırlamalar kapsamına giren kişiler
d)Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkartılmış
e)Her ne sebepten olursa olsun Dernekten çıkartılan üyeler

Gökova Yat Kulübü  Derneği’ne üye olamazlar.  • w-googleplus
  • w-tbird
  • w-facebook
bottom of page