top of page

Lisans İşlemleri13.02.2010 tarihinde yayınlanan Sporcu Lisans Tescil, Vize ve Transfer Talimatı Madde 11 uyarınca '' Sporcuların yarışlara katılabilmeleri ve spor faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için lisanslarını her yıl vize ettirmeleri zorunludur. ''

2013 Yılı Sporcu Lisans Tescil ve Vize İşlemleri ile ilgili bilgileri aşağıda bulacaksınız ;

* Lisans alabilmek için 31.12.2006 tarihinden önce doğmuş olmak gerekmektedir.
*  2013 yılı için  belirlenen Lisans tescil ve vize bedeli 30.-  TL, geçici lisans bedeli 15.-TL, eğitim lisansı bedeli 20.- TL dir.
Lisans alan her kişi aynı zamanda Ferdi Kaza Sigortası sahibi olur. Geçici  lisanslara  bu sigorta dahil değildir.


 

a) Lisans Başvuru Listesi (web sayfası form 5 )
b) 2012 yılı Lisansı
c)  Vize formu (web sayfası form 4 )
d) Doktor tarafından onaylanmış Sporcu Sağlık Belgesi (web sayfası form 2 )
e) Vize bedelinin, Türk Ekonomi Bankası, Ankara Ulus Şubesi  TR80 0003 2000 0340 0001 0011 94 nolu Federasyon hesabına yatırıldığına dair makbuz

* Eğitim Lisansı başvuruları, en geç kursun başladığı gün, kursu açan kulüp tarafından başvuru sahipleri adına aşağıdaki belgeler ile  yapılır.
a ) Başvuru Listesi
b) İlgili kursa kayıt koşullarını, kursun içeriğini ve ilgili diğer bilgileri içeren kurs programı
c) Tescil bedelinin, Türk Ekonomi Bankası,  Ankara Ulus Şubesi  TR80 0003 2000 0340 0001 0011 94  nolu Federasyon hesabına yatırıldığına dair makbuz* 2013 yılında ilk defa Lisans çıkartacak olanlar için Lisans Tescil, Vize ve Transfer Talimatının 8.2. maddesi geçerlidir.

İlgili Talimata ve formlara web sitemizin Talimatlar Başlığından ulaşabilirsiniz.

Değerli Yöneticiler, Hakemler ve Antrenörler,

2013 yılı için  belirlenen Sporcu Lisans tescil ve vize bedeli 30.-  TL, Eğitim Lisansı bedeli ise 20 TL dir.
Hakemlerimiz ve antrenörlerimiz arzu ettikleri takdirde aynı bedeli ödemek suretiyle aynı şartlarla sigorta sahibi olabilirler.
Hakemlerimiz; Federasyonumuza başvururken 30.- TL'lik dekont ile birlikte kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopilerini,
Antrenörlerimiz ise dekont ve kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisine ilaveten görevli oldukları kulüpten bunu belirten bir yazı göndermelidirler.

Ferdi kaza sigortası aşağıdaki teminatları kapsamaktadır.

A- Ölüm halinde  Kişi başı: 10.000  TL.
B- Sürekli sakatlık  Kişi başı: 10.000  TL.
C- Tedavi masrafları Kişi başı:   1.000  TL.

-16 yaşından küçükler için vefat teminatı faturalandırılmış cenaze masrafları ile sınırlıdır.

- 65 yaşından büyükler için sürekli sakatlık teminatı vefat teminatının %10 ile sınırlıdır.

- Ölüm halinde yukarıda kayıtlı teminat bedelinin Sigortalının kanuni varislerine ödeneceği not edilmiştir.

- Poliçe Yelken Federasyonu tarafından eğitim verilecek tüm lisanslı sporcular ve hakemler ile antrenörlerin eğitim, yarış, klinik, kamp v.b. etkinlikleriyle , lisanslı sporcuların kendi kulüplerindeki çalışmaları esnasında meydana gelebilecek ölüm, daimi sakatlık ve tedavi masraflarını poliçede belirtilen limitlere kadar kapsar.

- Poliçe kapsamında yer alan lisanslı sporcu, hakem ve antrenörlerin federasyon ve/veya kulüpler tarafından düzenlenen eğitim , yarış v.b. aktivitelere şehirlerarası gidiş ve gelişleri esnasında meydana gelebilecek kazalar poliçe teminatına dahil edilmiştir.

- Türkiye Yelken Federasyonu ve Federasyon adına hareket eden kulüplerin şehir içerisinde kendi araçları veya kiralayacakları araçlarla eğitim, yarış v.b. aktivitelere gidiş ve gelişleri esnasındaki kazalar poliçe teminatına dahil edilmiştir.

- Her türlü teminat talebinde T.Yelken Federasyonu sporcu, hakem ve antrenörlerin lisanslarıyla, eğitim, yarış, klinik ve kamp için görevli olduğunu belgeleyecektir.

- Şehirlerarası seyahat yapılması durumunda poliçe teminatı ilgili aktivitenin başlamasından 24 saat öncesine, bitişinden 24 saat sonrasına kadar geçerlidir.

-    Eğitim Lisansı sadece kayıtlı olunan kurs sırasınca geçerli olup eğitime katılabilme için 7 yaşını bitirmiş olma şartı aranacaktır. Eğitim bitiminde İlişiksiz Belgesi alınmasına luzum olmayıp, kursyerler eğitim sonrasında istedikleri kulüpten sporcu lisansı çıkarabilirler


- Herhangi bir kaza halinde lisanslı sporcu / antrenör / hakem tedavisini kendisi yaptıracak, aldığı fatura ve kazanın yukarıda belirtilen faaliyetler kapsamında gerçekleştiğini onaylayan belgeler ile federasyona başvuracaktır.

 


               EK-1(Sporcu Tescil Formu)                     Ek-2 (Sporcu Sağlık Belgesi)                       Ek-3 (Sporcu İlişkisiz Belgesi)                     Ek-4 (Lisans Vize Form)

  • w-googleplus
  • w-tbird
  • w-facebook
bottom of page